BF Merkblatt 004-2008 – Ä 4-2017 – Warme Kante – FR